1.

Logopædisk stemmemetodik

LOGOPÆDISK STEMMEMETODIK består af en række moduler, som kan tages enkeltvis eller som et samlet forløb. Hvis du ikke er ... i stemmens anatomi og fysiologi for

MODULER:

1. Stemmens anatomi og fysiologi

2. Personlig Stemmedannelse/egne færdigheder

3. Stemmelidelser og  auditiv stemmeanalyse

4. Logopædisk stemmebehandling

LOGOPÆDISK STEMMEMETODIK:

KURSUSPORTAL & STEMMEKLINIK

v. METTE LUND FRANCK

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Ikon

© Mette Lund Franck, Stemmens Portal/Logopædisk stemmemetodik 2018